นพ. อนุวัตร จิตต์จรัส - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. อนุวัตร จิตต์จรัส

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • โรคกระจกตา
 • การรักษา สายตา สั้น ยาว เอียง
 • โรคตาจากเบาหวาน
 • โรคตาต้อกระจก
 • โรคตาต้อหิน

นพ. อนุวัตร จิตต์จรัส

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 • โรคกระจกตา
 • การรักษา สายตา สั้น ยาว เอียง
 • โรคตาจากเบาหวาน
 • โรคตาต้อกระจก
 • โรคตาต้อหิน
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • อบรมด้านกระจกตาและรักษาสายตาด้วยเลเซอร์(เลสิค) จากสหรัฐอเมริกาและสวิสเซอร์แลนด์
 • Diplomate of Family Medicine, 2003
 • Diplomat Thai Board of Ophthalmology, Pramongkut Klao Hospital, 1996
 • Diplomat Thai Board of Ophthalmology, Mahidol, 1994
 • Mahidol University, Diplomat in Clinical Science, 1994
 • Mahidol University, Ramathibodi School of Medicine.M.D.,  1990
การศึกษาหลังปริญญา
 • Clinical fellowship of Professor Dr. Richard L Lindstrom. M.D.(Cornea and Glaucoma and Refractive surgery.) Philips Eye Hospital, Minnesota University, Mineapolis, Minnesota., 2000 – 2001
 • Research Fellowship of Professor Dr Theo Seiler. M.D., University Hospital, Zurich, Switzerland, 2001
สมาชิกสมาคม
 • Life-member of Thai Medical Association and Thai Royal College of Ophthalmology.
 • Member of ISRS (International Soceity of Refractive Surgery)

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language