นพ. สุรญาณ ศรีแสน - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. สุรญาณ ศรีแสน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • ตจวิทยา (ผิวหนัง)

นพ. สุรญาณ ศรีแสน

Education & Training
 • Master of Sciences in Clinical Dermatology at Welsh Institute of Dermatology (Awarded with Merit), Department of Dermatology, Cardiff University, School of Medicine, United Kingdom
 • Diploma in Clinical Dermatology (Awarded with Distinction) from Barts and The London School of Medicine
 • Fellowship in Cosmetic Dermatology and Cutaneous Laser Surgery, Department of Dermatology, Miller School of Medicine, University of Miami
 • Certificate in Chulalongkorn Annual Surgery and Aesthetic dermatology
 • Certificate in Botox and Fillers Training MD Codes by Dr. Mauricio de Maio
 • Certificate in Botulinum Toxin and Fillers injection , Dermatological Society of Thailand.
 • Certificate of Clinical Attachments Training in Aesthetics Medicine and Laser Surgery, Professor Niwat Polnikorn at Kasemrad Prachachuen Hospital, Thailand.
 • Certificate of Clinical Dermatology, Dermatological Institute of Thailand.
 • Certificate in Current Issues in Dermatology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.
 • Certificate in Dermatology Workshops, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.
 • Bachelor of Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.

 

Professional Expertise
 • Botox, Fillers, Mesofat, Thread lift, Plasma Rich Plasma injection
 • Laser such as E-max, Carbondioxide laser, Medlife C6, Alexandrite laser, Fine scan, Ellipse, Cutera, Thermage

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language