Doctor photo
กลุ่มสาขา : เวชศาสตร์ชะลอวัย

นพ. สุรชา ลีลายุทธการ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

นพ. สุรชา ลีลายุทธการ

เวลาออกตรวจ

ท่านสามารถนัดหมายแพทย์ ได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-734-0000

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language