ค้นหาแพทย์

นพ. สง่า พินิจพิชิตกุล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป

เวลาออกตรวจ