นพ. ศุภวุฒิ พฤฒิวรนันทน์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ศุภวุฒิ พฤฒิวรนันทน์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ. ศุภวุฒิ พฤฒิวรนันทน์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลฯ
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language