นพ. วุธิชัย ไสยสมบัติ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. วุธิชัย ไสยสมบัติ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2542

นพ. วุธิชัย ไสยสมบัติ

ปริญญาบัตร
 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2542
วุฒิบัตร, ประกาศนียบัตร
 • สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ปี 2548
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ฝังเข็ม, กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552
 • ประกาศนียบัตร Instructor course ACLS, สมาคมหัวใจแห่งประเทศไทย ปี 2556

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ (ประสบการณ์การผ่าตัด)

สมอง

 • ผ่าตัดเนื้องอกสมอง
 • ผ่าตัดเลือดออกในสมอง จากโรคหลอดเลือดสมอง
 • ผ่าตัดเลือดออกในสมอง จากอุบัติเหตุ
 • ผ่าตัดตกแต่งกระโหลกศรีษะ
 • ผ่าตัดความผิดปกติกระโหลกศรีษะตั้งแต่แรกเกิด
 • ผ่าตัดแก้ไขภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง

กระดูกสันหลัง

 • โรคเนื้องอกของไขสันหลัง
 • โรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
 • โรคถุงน้ำในไขสันหลัง
สมาชิก สมาคมการแพทย์
 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ฝังเข็มแห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language