นพ. วีรศักดิ์ เดชานุวงษ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. วีรศักดิ์ เดชานุวงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • โรคกระดูกและข้อ

นพ. วีรศักดิ์ เดชานุวงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • โรคกระดูกและข้อ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Board of Certifications
  • สาขาออร์โธปิดิกส์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาดิล
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

Short Courses:

  • Advance AO Trauma – Basic Principles of Fracture Management,  โรงพยาบาลบำรุงราษฎ์
  • Microscopic Hand Surgery, โรงพยาบาลศิริราช
  • Adult Reconstruction, โรงพยาบาลศิริราช
สมาชิกสมาคม
  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language