นพ. วีรยุทธ เอื้อวิเศษวงศ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. วีรยุทธ เอื้อวิเศษวงศ์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,2012.
  • Diplomate Thai Board of General Surgery, Faculty of Medicine, Hat Yai Hospital, 2017.

นพ. วีรยุทธ เอื้อวิเศษวงศ์

Education & Training
  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,2012.
  • Diplomate Thai Board of General Surgery, Faculty of Medicine, Hat Yai Hospital, 2017.

 

Professional Expertise
  • General Surgery

 

Professional Experiences
  • 2012 -Prensent General Surgery at Hat Yai Hospital,Thailand.

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ชั้น 3 รพ.เวชธานี
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 4500

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language