ค้นหาแพทย์

นพ. วรุตม์ สุทธิคนึง


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท

Education& Training

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2009
  • Certificate of Neurology Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, 2015

Professional Expertise

  • General Neurology

เวลาออกตรวจ