นพ. วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

นพ. วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์

คุณวุฒิ


ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, 2555

การศึกษาหลังปริญญา

  • เวชศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
  • Certificate in Sports Medicine Evaluating Course, Thai Orthopedic Society for Sports Medicine, 2556

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • Arthroscopy knee & shoulder

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ


สมาชิกสมาคม

  • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language