นพ. ยรรยง ทองเจริญ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ยรรยง ทองเจริญ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต,คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 

นพ. ยรรยง ทองเจริญ

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต,คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตร
  • Diplomate, American Board of Neurology and Psychiatry (Neurology)
  • Diplomate, American Academy of Pain Management

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language