นพ. พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550

นพ. พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
วุฒิบัตร
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2557
วุฒิบัตรต่อยอด
  • เวชศาสตร์การกีฬา, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2559
สมาชิกสมาคม
  • แพทยสมาคม

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language