นพ. พงษ์เทพ อังกุรานันท์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. พงษ์เทพ อังกุรานันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

นพ. พงษ์เทพ อังกุรานันท์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2528
วุฒิบัตร
  • ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2534

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language