นพ. ปิยกรณ์ พูลแย้ม - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ปิยกรณ์ พูลแย้ม

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย ปี 2554

นพ. ปิยกรณ์ พูลแย้ม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย ปี 2554
วุฒิบัตร
  • อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, แพทยสภา, ไทย ปี 2558

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language