Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ปัตย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • วิสัญญีวิทยา - การระงับปวด

นพ. ปัตย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language