นพ. ปวริศร สุขวนิช - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ปวริศร สุขวนิช

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นพ. ปวริศร สุขวนิช

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language