นพ. บัญชา ชื่นชูจิตต์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. บัญชา ชื่นชูจิตต์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่

นพ. บัญชา ชื่นชูจิตต์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

ประกาศนียบัตร
  • ศัลยกรรมทางไหล่ จากประเทศเยอรมัน

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language