นพ. ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป – ผู้เชี่ยวชาญโรคแผลเบาหวานที่เท้า

นพ. ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป – ผู้เชี่ยวชาญโรคแผลเบาหวานที่เท้า
คุณวุฒิ
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • Doctor of Medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language