นพ. ณธีพัฒน์ เอื้อนิธิเลิศ - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ณธีพัฒน์ เอื้อนิธิเลิศ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2556
  • สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข 2556

นพ. ณธีพัฒน์ เอื้อนิธิเลิศ

ประวัติการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2556
  • สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กระทรวงสาธารณสุข 2556
วุฒิบัตร
  • ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเลิดสิน ปี 2562 (Diploma od Thai Board of Surgery)
ปัจจุบัน
  • อาจารย์แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
  • General Surgery
  • Wound Care
  • Trauma
  • Acute Abdomen

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language