นพ. ฐิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์ - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ฐิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. ฐิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยกรรมโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ศัลยกรรมโรคระบบทางเดินปัสสาวะ

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language