นพ.ชาวาลา ขาวละออ

(Last Updated On: February 23, 2018)

นพ. ชาวาลา ขาวละออ

นพ. ชาวาลา ขาวละออ

Specialty: อายุรศาสตร์ทั่วไป

อายุรศาสตร์ทั่วไป

Education

Education & Training

 • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Thammasat University, 2009
 • Certificate Thai Board of Internal Medicine, Ramathibodi Hospital, 2015

Privileges:

Delineation of Medicine Privileges

 • Admit, evaluate, diagnose, consult and provide non-surgical treatment to patients with general medical problem
 • Arterial puncture
 • Venipuncture
 • Central venous line placement / removal
 • Placement of nasogastric tube
 • Gastric lavage
 • Urinary bladder catheterization
 • Endotracheal intubation
 • Ventilation therapy
 • EKG interpretation
 • Arterial blood gas interpretation
 • Cardiopulmonary resuscitation
 • Cardioversion/Defibrillation
 • Diagnostic lumbar puncture
 • Diagnostic and therapeutic paracentesis
 • Diagnostic thoracocentesis

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันจันทร์20:00 - 23:59คลินิกอายุรกรรม
วันอังคาร8:00 - 17:00คลินิกอายุรกรรม
วันอังคาร20:00 - 23:59คลินิกอายุรกรรม
วันพุธ8:00 - 20:00คลินิกอายุรกรรม
วันพุธ20:00 - 0:00คลินิกอายุรกรรม
วันพฤหัสบดี8:00 - 17:00คลินิกอายุรกรรม
วันพฤหัสบดี20:00 - 0:00คลินิกอายุรกรรม
วันศุกร์8:00 - 20:00คลินิกอายุรกรรม
วันศุกร์20:00 - 23:59คลินิกอายุรกรรม
วันเสาร์8:00 - 20:00คลินิกอายุรกรรม
วันเสาร์20:00 - 0:00คลินิกอายุรกรรม
วันอาทิตย์20:00 - 23:59คลินิกอายุรกรรม

Time

บทความสุขภาพ
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ
Vejthani Hospital เวชธานี