ค้นหาแพทย์

นพ. ชานนท์ พิริยะวัฒนกุล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Educations

2014

 • Diploma, Emergency Medicine, Prince of Singkla University, Songkla, Thailand

2010

 • Medical Doctor, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkla

Clinical interests

 • Repatriation and evacuation for patients
 • Emergency Medicine

Procedure performed

 • Ventilator management
 • Endotracheal intubation
 • Pediatric Advanced Life Support
 • Advanced Cardiac Life Support
 • Medical emergency response
 • Wound suturing

Professional membership

 • Thai College of Emergency Physicians(TCEP)

เวลาออกตรวจ