นพ. ชาติชัย อติชาติ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ชาติชัย อติชาติ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. ชาติชัย อติชาติ

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language