นพ. ชยานุชิต ชยางศุ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ชยานุชิต ชยางศุ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. ชยานุชิต ชยางศุ

การศึกษา
  • ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตร
  • ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language