นพ. กานดิศ นิ่มเจริญดี - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. กานดิศ นิ่มเจริญดี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • วิสัญญีวิทยา

นพ. กานดิศ นิ่มเจริญดี

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language