พญ.ธีรานันท์ อังคณานาฏ

(Last Updated On: October 17, 2018)

พญ. ธีรานันท์ อังคณานาฏ

พญ. ธีรานันท์ อังคณานาฏ

Specialty: อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

การศึกษา

Education & Training

  • The First Class Honors M.D., Faculty of Medicine,Mahidol University, 2000
  • Diploma of Thai Board of Internal Medicine, 2006
  • Diploma of Thai Board of Cardiology Medicine, Vajira hospital, 2008

Professional Expertise:

  • Cardiovascular Medicine
  • Cardiology Interventions

International Publications :

  • Thai Heart Association of Thailand

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันเสาร์8:00 - 17:00ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวชธานี

Time

บทความสุขภาพ
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ

Vejthani Hospital