นพ.ธีระ ยั่งยืน

(Last Updated On: February 22, 2018)

นพ. ธีระ ยั่งยืน

นพ. ธีระ ยั่งยืน

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

การศึกษา

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2536

วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร

  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, สาขาศัลยศาสตร์, วชิระพยาบาล ปี 2540
  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป วชิรพยาบาล ปี 2542
  • สาขาศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง, คณะแพทย์ศาสตร์, รพ.จุฬาลงกรณ์ ปี 2546

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่

Time

บทความสุขภาพ
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ

วิธีแก้ไข โรคปากแหว่ง

Vejthani Hospital