นพ.ธีระ ยั่งยืน

(Last Updated On: February 22, 2018)

นพ. ธีระ ยั่งยืน

นพ. ธีระ ยั่งยืน

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

การศึกษา

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2536

วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร

  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, สาขาศัลยศาสตร์, วชิระพยาบาล ปี 2540
  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป วชิรพยาบาล ปี 2542
  • สาขาศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง, คณะแพทย์ศาสตร์, รพ.จุฬาลงกรณ์ ปี 2546

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่

Time

บทความสุขภาพ
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ

วิธีแก้ไข โรคปากแหว่ง

Vejthani Hospital
Show PC ViewShow Mobile View