ค้นหาแพทย์

ทพ. พงศธร กังวานสุรกิจ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • รังสีวิทยาช่องปาก

เวลาออกตรวจ