ทพ. นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพ. นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมบูรณะ

ทพ. นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต

การศึกษา
ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมหัตถการ
  • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • สมาคมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language