ทพญ. เจกิตาน์ แก่นพลอย

(Last Updated On: March 18, 2019)

ทพญ. เจกิตาน์ แก่นพลอย

ทพญ. เจกิตาน์ แก่นพลอย

Specialty: ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์

Education

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันจันทร์9:00 - 20:00สถาบันรากฟันเทียมและศูนย์ทันตกรรม
วันพฤหัสบดี9:00 - 20:00สถาบันรากฟันเทียมและศูนย์ทันตกรรม

Time

Health Articles
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

Video
Vejthani Hospital