ทพญ. สิริภัทรา พัชนี - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. สิริภัทรา พัชนี

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. สิริภัทรา พัชนี

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • Graduate Institute of Dental and Craniofacial Science (Master Degree), Chang Gung University, Taiwan
  • Clinical training Department of Craniofacial Orthodontic, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมจัดฟัน

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language