ทพญ. ศศิธร สุธนรักษ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. ศศิธร สุธนรักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. ศศิธร สุธนรักษ์

ปริญญาบัตร
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตร์การแพทย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
วุฒิบัตร
  • อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language