ทพญ. พีรพร ทวีวัฒนไพศาล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. พีรพร ทวีวัฒนไพศาล

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทพญ. พีรพร ทวีวัฒนไพศาล

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language