ทพญ. ปณิดา วิบูลยเสข - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. ปณิดา วิบูลยเสข

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพญ. ปณิดา วิบูลยเสข

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร
  • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
    สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Comprehensive Surgical and Restorative Implant (Mini – residency training Program) 2010 : Certificated training 5 months intralock system

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language