ทพญ. ชณิดา สุภาภรณ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. ชณิดา สุภาภรณ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. ชณิดา สุภาภรณ์

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Western Australia
    Invisalign Certification by Align Technology, Inc.

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมจัดฟัน
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสภา
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • Australian Society of Orthodontics

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language