พญ.ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล

(Last Updated On: February 22, 2018)

พญ. ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล

พญ. ชาดา โชติพันธุ์วิทยากุล

Specialty: อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

การศึกษา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์, โรคหัวใจและหลอดเลือด, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันจันทร์8:00 - 16:00ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวชธานี
วันอังคาร8:00 - 17:00ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวชธานี
วันพุธ8:00 - 18:00ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวชธานี
วันพฤหัสบดี8:00 - 16:00ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวชธานี
วันอาทิตย์8:00 - 15:00ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวชธานี

Time

บทความสุขภาพ
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ

ระวังใจสั่น…ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

สุขภาพหัวใจ เริ่มต้นตรวจเมื่อไรดี

Vejthani Hospital  เวชธานี