พญ.กฤติกา ศิริธานันท์

(Last Updated On: February 27, 2018)

พญ. กฤติกา ศิริธานันท์

พญ. กฤติกา ศิริธานันท์

Specialty: อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท

อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท

การศึกษา

ปริญญาบัตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

สาขาประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตร

  • Fellowship of clinical neurophysiology and epilepsy, University hospital, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA
  • Certification of clinical neurophysiology, EEG and epilepsy, Cleveland clinic, Ohio, USA
  • Asia pacific dementia education initiative course at National Ageing Research Institute and Austin Health, Melbourne, Australia

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ประสาทวิทยา
  • โรคลมชัก และการอ่านคลื่นไฟฟ้าสมอง

เวลาออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
วันเสาร์8:00 - 18:00ศูนย์สมองและระบบประสาท

Time

บทความสุขภาพ
Sorry, no posts matched your criteria.

Customer Voice
Sorry, no posts matched your criteria.

วีดีโอ
Vejthani Hospital  เวชธานี