ข่าวสารและบริการ

ข่าวสารและบริการ

CCPC เป็นมาตรฐานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กร Joint Commission International (JCI) องค์กรสากลจากสหรัฐอเมริกาที่คอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลทั่วโลก พร้อมสนับสนุนการรักษาและการบริการทางการแพทย์ให้ปลอดภัยและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น...

เทคโนโลยีใหม่ โรงพยาบาลเวชธานีร่วมกับแพทย์เฉพาะทางจากประเทศเกาหลีใต้ DR.KASEY SUNG, KISU MD(Kasey) Cosmetic Fat Surgeon, Cosmetic Bariatrician ให้ความรู้แพทย์โรงพยาบาลเวชธานีและโรงพยาบาลอื่น ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี NanoFat&SVF ที่ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิว...

โรงพยาบาลเวชธานี เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวงการแพทย์หลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ จึงขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้ารว่มงานสัมมนาวิชาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย “INNOVATIVE CARE” 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสายหยุด ชั้น 8 (อาคาร 2 ) โรงพยาบาลเวชธานี สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม โดยการสแกน QR Code นี้ *จำนวนจำกัดเพียง 150 ท่าน (QRCode) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ @Vejthani โดยกรอกชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ...

โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรายโรค หรือ Clinical Care Program Certification (CCPC) ด้านการรักษา “ภาวะมีบุตรยาก” จาก Joint Commission International (JCI) ผู้รับบริการจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลด้วยโปรแกรมที่มีมาตรฐานสากล จาก ทีมสหสาขาวิชาชีพ...

โรงพยาบาลเวชธานี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สำนักงานเขตบางกะปิ...

เพื่อความสะดวกรอบด้าน โรงพยาบาลเวชธานีเปิดให้บริการแลกเงินต่างประเทศกับ SuperRich Currency Exchange...

ยาโรคความดันโลหิต โรงพยาบาลเวชธานีขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ที่เรานำจ่ายให้กับผู้ป่วยนั้น เป็นยาชื่อการค้า COZAAR และ FORTZAAR ซึ่งเป็นตัวยาลอซาร์แทนในตำรับอื่น ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนสารก่อมะเร็งแต่อย่างใด...

รักษาโรคกระดูก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี เป็นประธานในพิธีเจาะเข็มฤกษ์ยกเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคาร King of Bone เพื่อความเป็นศิริมงคลและความเจริญของธุรกิจ โดยท่านพระครูสุริยาเทเวศร์ สำนักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง เป็นผู้ประกอบพิธี ในเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์ 09.09 น.ทั้งนี้ อาคาร King of Bone จะเป็นศูนย์รวมการรักษาโรคกระดูกครบวงจร...

Vejthani Hospital