ข่าวสารและบริการ

ข่าวสารและบริการ

โรคภูมิแพ้ ห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน” โดย พญ. รัตนา เพ็ญศรีชล กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน รพ.เวชธานี พบกับ Highlight เด็ดประจำงาน !! ให้คุณพ่อคุณแม่มาร่วม WorkShop ทำอาหารให้ลูกน้อย โดย คุณหฤทัย ใจทา...

เพื่อความสะดวกรอบด้าน โรงพยาบาลเวชธานีเปิดให้บริการแลกเงินต่างประเทศกับ SuperRich Currency Exchange...

ยาโรคความดันโลหิต โรงพยาบาลเวชธานีขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ที่เรานำจ่ายให้กับผู้ป่วยนั้น เป็นยาชื่อการค้า COZAAR และ FORTZAAR ซึ่งเป็นตัวยาลอซาร์แทนในตำรับอื่น ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนสารก่อมะเร็งแต่อย่างใด...

อบรมคุณแม่ตั้งครรภ์ หัวข้อในการอบรม ไตรมาส 1,2 และ 3สัมมนาจากแพทย์ / โภชนาการในคุณแม่ตั้งครรภ์ /การออกกำลังกายในคุณแม่ตั้งครรภ์ / กระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ / การเตรียมตัวก่อนคลอด/การดูแลทารกแรกเกิด...

รักษาโรคกระดูก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี เป็นประธานในพิธีเจาะเข็มฤกษ์ยกเสาเอก โครงการก่อสร้างอาคาร King of Bone เพื่อความเป็นศิริมงคลและความเจริญของธุรกิจ โดยท่านพระครูสุริยาเทเวศร์ สำนักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง เป็นผู้ประกอบพิธี ในเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์ 09.09 น.ทั้งนี้ อาคาร King of Bone จะเป็นศูนย์รวมการรักษาโรคกระดูกครบวงจร...

โรงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการทำลาย แฟ้มประวัติ -ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ อัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยนอกที่ ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลเวชธานี เป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ได้แก่ แฟ้ม ผู้ป่วยนอกปี พ.ศ. 2556...

กิจกรรมทางการศึกษา ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยการมอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด เพื่อแจกจ่ายแก่นักเรียนและนักกีฬา ในงานกีฬาสีของโรงเรียน โดยคุณสิริกานต์ เพี้ยนภักตร์ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นตัวแทนรับมอบ...

 A leading private hospital which enhances the effective collaboration and document security within the organization in order to be an international medical center providing medical experience to both Thais and foreigners with world-class standard....

Vejthani Hospital