ข่าวสารและบริการ

ข่าวสารและบริการ

หากอยากฟังแบบใกล้ติดขอบเวที สามารถมาพบกันได้ที่งาน MONEY EXPO 2018 อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 เมืองทองธานี บูธ L33-L34 ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ค.6...

พบกับกิจกรรมดีๆจากรพ.เวชธานี ได้ที่งาน Money Expo พบกับกิจกรรมดีๆจากรพ.เวชธานี ได้ที่งาน Money Expo อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 เมืองทองธานี บูธ L33-L34 ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ค.61...

ลินิกพัฒนาการเด็ก, จิตเวชเด็ก และวัยรุ่นโรงพยาบาลเวชธานี บริการให้คำปรึกษา เด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ที่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น สมาธิสั้น, ออทิสติก, มีปัญหาการเรียน, ปัญหาด้านพฤติกรรมและสังคม, พูดช้า, เก็บตัว, ซน เป็นต้นทดสอบพัฒนาการเด็กแต่ละวัยตรวจวัด IQ/EQ...

เรื่อง  ทำลายแฟ้มประวัติ-ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลเวชธานี              โรงพยาบาลเวชธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการทำลาย แฟ้มประวัติ -ฟิล์มเอกซเรย์-ผลการตรวจ อัลตราซาวด์หัวใจ ของผู้ป่วยนอกที่ ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลเวชธานี เป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ได้แก่ แฟ้ม ผู้ป่วยนอกปี พ.ศ. 2555...

ด้วยโรงพยาบาลเวชธานีมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านอาหารประเภทต่างๆ ในโรงอาหารพนักงานเพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลเวชธานี ในการรับบริการอาหารที่เพียงพอและหลากหลาย...

หัวข้อในการอบรม ไตรมาส 1 และ 2  :  การตั้งครรภ์ / แพ็คเกจ Ultrasound / โภชนาการในมารดาตั้งครรภ์ การออกกำลังกาย / โยคะ / กระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ หัวข้อในการอบรม ไตรมาส 3 :การเตรียมตัวก่อนคลอด / การดูแลทารกแรกเกิด / การปฎิบัติตัวสำหรับคุณแม่หลังคลอด การทัวร์ห้องพักมารดาหลังคลอด, ห้อง Nursery, Super Kid’s Center   ...

Vejthani Hospital  เวชธานี