บริษัทประกันภัยและคู่สัญญา

Insurance Company Partners

บริษัทประกันภัยและคู่สัญญา

 • United HealthCare International
 • Assurance Generales du Laos (AGL)
 • กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.
 • กรุงเทพประกันภัย บมจ.
 • กรุงเทพประกันสุขภาพ บมจ.
 • กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต บมจ.
 • กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.
 • คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
 • เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
 • เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) บจก.
 • เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) บจก.
 • ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) บจก.
 • ชาร์ทิส ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
 • ซิกน่าประกันภัย บมจ.
 • ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
 • โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.
 • โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
 • ทิพยประกันชีวิต บมจ.
 • ทิพยประกันภัย บมจ.
 • ทิพยหทัย เฮลท์ แอนด์ แคร์ บจก.
 • เทเวศประกันภัย บมจ.
 • ไทยซัมซุง ประกันชีวิต บมจ.
 • ไทยประกันชีวิต บมจ.
 • ไทยประกันภัย บมจ.
 • ไทยประกันสุขภาพ บมจ.
 • ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บมจ.
 • ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย บมจ.
 • ไทยไพบูลย์ประกันภัย บมจ.
 • ไทยรีเซอร์วิซเซส บจก.
 • ไทยศรีประกันภัย บมจ.
 • ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ.
 • ธนชาตประกันชีวิต บมจ.
 • ธนชาตประกันภัย บมจ.
 • นวกิจประกันภัย บมจ.
 • นำสินประกันภัย บมจ.
 • บางกอกประกันภัย บมจ.
 • บีทีประกันภัย บจก.
 • บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) บมจ.
 • ประกันคุ้มภัย บมจ.
 • ประกันชีวิตนครหลวงไทย บมจ.
 • ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.
 • แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ บมจ.
 • พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.
 • ฟอลคอนประกันภัย บมจ.
 • ฟิลลิปประกันชีวิต บมจ.
 • มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ บจก.
 • มิตรแท้ประกันภัย บมจ.
 • เมดดิลิ้ง ประเทศไทย บจก.

 • เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.
 • เมืองไทยประกันภัย บมจ.
 • แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.
 • วิริยะประกันภัย บมจ.
 • ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.
 • สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
 • สยามซิตี้ประกันภัย บมจ.
 • สินทรัพย์ประกันภัย บมจ.
 • สินมั่นคงประกันภัย บมจ.
 • อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย บมจ.
 • อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บมจ.
 • อาคเนย์ประกันชีวิต บมจ.
 • อาคเนย์ประกันภัย บมจ.
 • อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บจก.
 • อินเตอร์พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้น บจก.
 • อินทรประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
 • เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บจก.
 • ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ บมจ.
 • เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต
 • เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
 • เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) บจก.
 • เอไอเอ บจก. (AIA)
 • เอไอเอ บจก. (ประกันวินาศภัย) สาขา ประเทศไทย (NON Life)
 • แอกซ่าประกันภัย จำกัด บมจ.
 • แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต บมจ.
 • เฮลท์เบนนิฟิทคอลซัลแท้นซ์ บจก.
 • เฮลท์เบนนิฟิทคอลซัลแท้นซ์ บจก.
 • เมดดิลิ้ง ประเทศไทย บจก.
 • เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส บจก.
 • ซีเนอร์จี แคร์ บจก.
 • ไทยรีเซอร์วิซเซส บจก.
 • เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) บจก.
 • เอจีเอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บจก.
 • เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บจก.
 • สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) บจก.

 • Asia Assistance Partners Thailand (AAP)
 • Asian Assistance Thailand
 • Asian Institute of Technology (AIT)
 • Ace Insurance Co, Ltd.
 • AXA Assistance Thailand
 • AXA PPP Healthcare (UK)
 • Aetna Global Benefits (USA)
 • AA International
 • AA International (Hongkong)
 • Allianz Worldwide Care
 • Asia Medical Assistance, AMA (Thailand)
 • Cega Group Assistance (UK)
 • Cigna International (USA)
 • Daman, National Health Insurance Company
 • Euro-Center Thailand (Thailand)
 • Europ Assistance (Russia)
 • First Assistance(New Zealand)
 • GMC Service
 • Mondial Assistance Thailand (Thailand)
 • NZI ( Thailand)
 • Savitar Group (Russia)
 • SOS Medgate (Switzerland)
 • SOS International (Denmark)
 • Tejani Emergency Assistance (Malaysia)
 • Vanbreda International (Belgium)
 • William Russel (UK)
 • Seven Corners
 • DELAM
 • Pacific Cross Insurance Company, Ltd.
 • TIECARE International, Inc.
 • Marmassistance
 • Travel Guard Asia Pacific
 • PT Blue Dot
 • Can Am Insurance
 • CUN Inc.
 • Global Voyager Assistance
 • Global Assistance and Heathcare
 • Now Health
 • Medilink- TH
 • Assistance online
 • Class Assistance
 • E-Meditek
 • Medical Administrators International
 • Express Assist Center
 • LDM Assitance

Vejthani Hospital เวชธานี