โรคมะเร็งเป็นโรคที่เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของคนไทย ในแต่ละปีมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มจำนวนเยอะมากขึ้น การรักษาโรคมะเร็งจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด CANCER VACCINE เป็นการนำโปรตีนเซลล์มะเร็งที่ได้จากก้อนมะเร็งของผู้ป่วยมาสกัดเป็นวัคซีนแบบจำเพาะบุคคล โดย Cancer Vaccine จะช่วยกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวรู้จักหน้าตาของเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยและพร้อมทำลายเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ เมื่อใช้ร่วมกับยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็จะช่วยให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น