บทความสุขภาพ

Cancer Avatar ทางเลือกการรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลอย่างตรงจุด

Share:

Cancer Avatar เน้นไปที่การรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ที่การรักษาแบบมาตรฐาน เช่น การผ่าตัด การฉายแสดง หรือการให้ยาต้านมะเร็งสูตรทั่วไปไม่ได้ผล และอาจจำเป็นต้องใช้ยาสูตรใหม่ หรือนวัตกรรมการรักษาใหม่ที่ยังไม่ใช่วิธีมาตรฐาน ซึ่ง Cancer Avatar จะสามารถทดสอบสิ่งเหล่านั้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยำในแนวทางการรักษาขั้นต่อไปได้ เช่น หากมียาเคมีบำบัดทางเลือก 10 สูตรที่สามารถเข้ากับพยาธิกำเนิดของโรคมะเร็งของผู้ป่วย แพทย์จะทดสอบประสิทธิภาพและการตอบสนองต่อยากับ Cancer Avatar จนสามารถคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมกับรอยโรคของผู้ป่วยมะเร็งมากที่สุด โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาในการทดลองสูตรยาทั้ง 10 สูตร

อย่างไรก็ตาม เมื่อผลการทดสอบกับ Cancer Avatar ออกว่ามีการตอบสนองดี ก็จะตอบสนองในผู้ป่วยได้ตรงตามการทดสอบประมาณ 70 – 80 เปอร์เซ็นต์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Life Cancer Center
โทร 02-734-0000 ต่อ 2720

Visit Vejthani Cancer Center

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating