ความประทับใจของผู้รับบริการ

เส้นเลือดสมองตีบอัมพาตมาเยือน ฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ เห็นผลใน 20 วัน

Share:

เส้นเลือดสมองตีบอัมพาตมาเยือน ฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ เห็นผลใน 20 วัน

Advanced Rehabilitation Center โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-734-0000

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2316, 2332

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (4 )
  • Your Ratingคณะแพทย์

นพ. พีรวุฒิ ตันติสุวณิชย์กุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู