มะเร็งปอด เกิดจากอุบัติการณ์ที่เซลล์ในเนื้อปอด มีการแบ่งตัวมากผิดปกติจนไม่สามารถควบคุมได้ และเติบโตลุกลามรวมกันจนเป็นเนื้องอก ขัดขวางการทำงานของปอด  นอกจากนี้ ยังสามารถแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น ๆ ได้ เช่น ตับ สมอง กระดูก โดยความร้ายแรงของมะเร็งปอดขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง โดยทั่วไปแล้ว มะเร็งปอดในระยะเริ่มแรก มักไม่มีอาการแสดง แต่เมื่อโรคลุกลามแล้วอาจมีอาการไอเรื้อรัง และอาการอื่นๆ เช่น  ไอเป็นเลือด, มีเสมหะ , มีไข้เรื้อรัง , เสียงแหบ , หายใจไม่สะดวก , เจ็บหน้าอก , เหนื่อยง่าย, น้ำหนักลด เป็นต้น 

การรักษามะเร็งปอดระยะลุกลามมีดังนี้

  • การผ่าตัด
  • การฉายรังสี
  • Chemotherapy 
  • Targeted therapy
  • Immunotherapy

ปัจจุบันมีนวัตกรรมการรักษาใหม่คือ CANCER VACCINE เฉพาะบุคคล เป็นการรักษาโดยใช้ข้อมูลการกลายพันธุ์ของมะเร็งที่ตรวจพบของผู้ป่วยแต่ละรายมาสกัดเป็นวัคซีน เพื่อฉีดกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อเซลล์มะเร็งที่มีการกลายพันธุ์นั้นๆ และมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับมะเร็งมากขึ้น  การรักษาด้วยวิธีนี้จะช่วยลดขนาดก้อนมะเร็ง, ป้องกันการกลับเป็นซ้ำของมะเร็ง และกำจัดเซลล์มะเร็งที่ไม่ถูกฆ่าโดยการรักษาวิธีอื่น ๆ ทั้งนี้ แนวทางการรักษามะเร็งที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทีมแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ในแบบสหสาขาวิชา ร่วมกันดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม  เพื่อร่วมวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสม ได้ผลดี และเกิดผลข้างเคียงกับผู้ป่วยน้อยที่สุด

ดังนั้น หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด และการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี สามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งปอดได้ หรือหากมะเร็งปอดในระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Life Cancer Center
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (4 )
  • Your Rating