โดยปกติในร่างกายคนเรา จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นภูมิคุ้มกันคอยทำลายเซลล์แปลกปลอม เช่น เซลล์เชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส แต่กับเซลล์มะเร็งบางชนิดอาจมีกลไกป้องกันการถูกทำลายจากเม็ดเลือดขาว ดังนั้น จึงมีการรักษามะเร็งด้วยการให้ยาภูมิคุ้มกันบำบัด เพื่อลบล้างกลไกดังกล่าวและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายหรือเม็ดเลือดขาว ให้เข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งได้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะให้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดไปแล้ว แต่หากเม็ดเลือดขาวไม่รู้จักหน้าตาของเซลล์มะเร็ง เม็ดเลือดขาวก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ทำลายเซลล์มะเร็งได้ Cancer Vaccine จึงเข้ามามีบทบาทในการรักษามะเร็งมากขึ้น

Cancer Vaccine คือการนำโปรตีนเซลล์มะเร็งที่ได้จากก้อนมะเร็งของผู้ป่วยมาสกัดเป็นวัคซีนแบบจำเพาะบุคคล โดย Cancer Vaccine จะช่วยกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวรู้จักหน้าตาของเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยและพร้อมทำลายเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ เมื่อใช้ร่วมกับยาภูมิคุ้มกันบำบัด ก็จะช่วยให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Life Cancer Center
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720

  • Readers Rating
  • Rated 4.9 stars
    4.9 / 5 (6 )
  • Your Rating