โรงพยาบาลเวชธานีขอแจ้งผู้ที่ซื้อวัคซีน Moderna กับทางโรงพยาบาลฯทุกท่าน ทางโรงพยาบาลเวชธานีขอประกาศปิดการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Moderna เนื่องจากวัคซีนกำลังจะหมดอายุ สำหรับท่านที่ชำระเงินแต่ไม่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนทางโรงพยาบาลฯถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะนำวัคซีนไปส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการฉีดให้กับประชาชนทั่วไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-734-0000

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating