เกล็ดเลือด นำไปทดแทนภาวะเกล็ดต่ำ
เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคกระดูกฝ่อ ฯลฯ

พลาสมา นำไปทดแทนภาวะต่างๆ
ผู้ที่ขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด เช่น โรคฮีโมฟีเลีย
ผู้ที่ขาดสารโปรตีน โรคตับ, แผลไฟไหม้

เม็ดเลือดแดง นำไปทดแทนภาวะซีด

  • ซีดเรื้อรัง เช่น โรคธารัสซิเมีย,โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว,โรคไขกระดูกฝ่อ ฯลฯ
  • ภาวะเสียเลือดฉับพลัน เช่น อุบัติเหตุ ผ่าตัดต่างๆ  , ตกเลือดหลังคลอดบุตร,เลือดออกในทางเดินอาหาร เป็นต้น

โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับสภากาชาดไทย

เปิดรับบริจาคโลหิต วันที่ 3 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสายหยุด

  • Readers Rating
  • Rated 3.8 stars
    3.8 / 5 (2 )
  • Your Rating