คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะแยกกักตัวที่บ้านหรือที่พัก

(ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้แยกกักตัวนาน 10 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ โดยนับวันถัดจากวันที่พบเชื้อเป็นวันแรกของการแยกกักตัว)

  1. งดออกจากที่พัก ไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยม งดการเดินทางไปยังชุมชนทุกกรณี ยกเว้นไปโรงพยาบาลโดยมีการนัดหมายก่อน
  2. แยกห้องนอน หากแยกไม่ได้ควรแยกนอนห่างจากคนอื่น อย่างน้อย 3 เมตรในห้องที่ระบายอากาศได้ดี และผู้ติดเชื้อนอนด้านใต้ลม หากไม่สามารถจัดได้อาจต้องติดต่อศูนย์แยกโรคชุมชน (Community isolation) หรือ Hotel Isolation จนพ้นระยะแยกโรค
  3. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นในระยะ 2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากไม่ได้อยู่คนเดียว
  4. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ไม่รับอาหารโดยตรงจากผู้ส่งอาหาร
  5. ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ผ้าขนหนู โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
  6. แยกห้องน้ำ หากจำเป็นต้องใช้ร่วมกัน ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำ หลังใช้ให้ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาซักผ้าขาว หรือ 70%แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้ออื่นๆ
  7. แยกซักเสื้อผ้า ผ้าขนหนู เครื่องนอน ซักด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอก
  8. หน้ากากอนามัยและขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งทิ้งใส่ถุงพลาสติกแล้วปิดปากถุงให้มิดชิดก่อนทิ้ง อาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดรอบถุงก่อนนำไปทิ้งรวมกับขยะอื่น
  9. กรณีให้นมบุตร มารดาสามารถให้นมบุตรได้ แต่มารดาต้องสวมหน้ากากและล้างมือก่อนสัมผัสลูกหรือให้นม
  10. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง ที่ต้องสัมผัสกับของใช้ต่างๆ
  11. หลังจากครบกำหนดการกักตัว สามารถประกอบกิจกรรมทางสังคมและทำงานได้ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ เช่น สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำความสะอาดมือ การรักษาระยะห่าง เป็นต้น

ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้อาศัยร่วมบ้านกับผู้ป่วยโควิด-19 ขณะแยกกักตัวที่บ้าน

  • ทุกคนในบ้านควรสวมหน้ากากอนามัย
  • ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ
  • เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของสมาชิกในบ้าน ภายในระยะเวลา 14 วันหลังสัมผัสผู้ป่วยก่อนการแยกกักตัว
  • นอนแยกห้องกับผู้ป่วย หากสามารถทำได้ทุกคนในบ้านควรแยกกันให้มากที่สุด
  • ไม่รับประทานอาหารและใช้ของส่วนตัวร่วมกัน
  • Readers Rating
  • Rated 4.1 stars
    4.1 / 5 (5 )
  • Your Rating