โรงพยาบาลเวชธานี ได้ประสานไปยัง สำนักงานเขตบางกะปิ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในซอยลาดพร้าว 111 ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

เนื่องจากมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาหนักและต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมาและผู้ที่อาศัยตามบ้านเรือน

ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่อาศัยและใช้เส้นทางสัญจร ขอให้ท่าน หลีกเลี่ยงหรือเผื่อเวลาการใช้เส้นทางในวันและเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating