ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ทางโรงพยาบาลฯ มีความยินดีในการสนับสนุนตามนโยบายของภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กอายุ 5-11 ปี ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามเป้าหมายของรัฐ

ทางโรงพยาบาลฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ประสงค์จะรับวัคซีนโควิด-19 สูตรสำหรับเด็กจากการจัดสรรของภาครัฐ ให้ติดต่อผ่านทางสถานศึกษาของเด็กโดยตรง ซึ่งจะมีการจัดฉีดวัคซีนที่โรงเรียน

สำหรับเด็กที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคและมีประวัติเข้ารับการรักษาประจำที่โรงพยาบาลเวชธานี ทางโรงพยาบาลฯ จะมีการส่ง SMS เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ โดยเด็กจะต้องได้รับการประเมินอาการและได้รับอนุญาตจากแพทย์ประจำตัวก่อนเข้ารับวัคซีนที่โรงพยาบาลฯ

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (3 )
  • Your Rating