ประกาศ

ทางโรงพยาบาลเวชธานีจะเปิดให้บริการวัคซีนเข็มที่ 3 ด้วย Pfizer (Booster dose) ให้กับผู้ที่ฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็ม กับทางโรงพยาบาลเวชธานี

โดยจะนัดหมายผู้ที่ครบกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนผ่านทาง sms ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม กับทางโรงพยาบาลเวชธานีครบ 2 เข็ม และมีความประสงค์ต้องการเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 3 ด้วย AstraZeneca (Booster dose)

สามารถลงทะเบียนได้ที่ Call Center 02-734-0000 รับจำนวนจำกัด 500ท่านแรกเท่านั้น

  • Readers Rating
  • Rated 4.4 stars
    4.4 / 5 (7 )
  • Your Rating